Alta.

AltaFinnmark.

Alta.


Altaelva.
Alta river.


Alta.


Alta gård.


Veien til Stilla.
The road to Stilla.


Skiferbrudd.


Skiferbruddd.


Stilla.

Ønsker du bildene i større format? Klikk på bildene.
Click on the photos to view them fullsize.

Klikk her for Finnmark bildene i slide show.